Performance > Cymorth i Athletwyr

Cymorth i Athletwyr

Mae Rhwyfo Cymru yn falch i genfnogi athletwyr ddatblygol a llwyddiannus trwy cyllid ariannol Talent Cymru â Chwaraeon Cymru. Mae’r cyllid yn seiliedig ar y possibilirwydd o wobrwyo fest Prydain Fawr nail ai yn y tymor presennol neu yn y dyfodol agos. Mae rhaid i’r chwaraewyr profi eu gallu i gynrychioli Cymru trwy rwyfo trwy y meini prawf Regata Cartref Rhyngwladol. Er mwyn ymgeisio am y cyllid, ebostiwch: Helen.Tan@WelshRowing.Com. Caiff y cyllid eu dosbarthu yn ystod mis Tachwedd ac ym mis Chwefror ar ôl y profion Uwch. Disgwylir i athletwyr a ariennir trwy’r cyllid cynrychioli Cymru a HIR lle bo modd, ac i gyflawni y cytundeb chwaraewyr.

Matthew Rowe
Siena Hayes
Ruth Siddorn
Rhiannon Morgan
James Stanhope
Angharad Broughton
Harry Brightmore
Izzy Powell
Jack Tottem
Iwan Hadfield
Lucy Iball

Madeleine Archer
Alice Davies