Datblygu > Gweithdy Rhwyfo Dan Do

Gweithdy Rhwyfo Dan Do 

Nod y gweithdy yma gan Rhwyfo Cymru ydi dysgu sgiliau a gwybodaeth gywir i unigolion, fel eu bod nhw’n gallu cyflwyno sesiynau rhwyfo dan do diogel ac effeithiol i bawb.               

Bydd hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio’r canlyniadau dysgu canlynol o’r gweithdy 4 awr:

  • Deall sut mae paratoi’r peiriant rhwyfo’n gywir              
  • Deall y dechneg rwyfo gywir a’r pwyntiau allweddol ar gyfer ei gweithredu
  • Gwybod sut mae hyfforddi sylfeini rhwyfo dan do gan gadw at Dechneg British Rowing
  • Cynnal a chadw cyffredinol ar y peiriant rhwyfo dan do
  • Ymwybyddiaeth o sut mae datblygu eich gwybodaeth eich hun a’r cyfleoedd mewn rhwyfo
  • Gwybodaeth am gyflwyno sesiynau a chyfleoedd rhwyfo dan do cwbl gynhwysol        

Cliciwch yma am ragor o fanylion am ein gweithdy rhwyfo dan do

I’r rhai sydd wedi bod yn y Gweithdy Rhwyfo Dan Do, mae Llawlyfr Gweithredol y Darparwyr Hyfforddiant ar gael yma.

Ein nod ni ydi bodloni gofynion ein cymuned rwyfo drwy drefnu gweithdai lle mae galw. Mae posib i chi gysylltu â ni i drefnu gweithdy mewn lleoliad o’ch dewis chi, a bydd cyfle i’ch sefydliad lenwi’r cwrs gyda hyfforddwyr a gweithwyr o’ch dewis chi.