Perfformiad

Yr Academi a Rhwyfo dros Gymru

Yr Academi

Mae’r sgwad yma o unigolion talentog wedi cael eu derbyn yn gyflym i’r byd rhwyfo drwy fodloni mesurau llym sydd wedi cael eu datgan i arwain at berfformio mewn rhwyfo. Hefyd, mae ein rhaglen Academi’n cael ei chydnabod nawr gan Rwyfo Prydain Fawr fel canolfan Satellite Start. Mae’n cael ei harwain gan Hyfforddwraig Academi Rhwyfo Cymru, Liz Lewis.

Regata Ryngwladol Gartref

Bob blwyddyn mae tîm o Rwyfwyr Cymru’n cystadlu yn erbyn Lloegr, Iwerddon a’r Alban yn y Regata Ryngwladol Gartref. Eleni cynhaliwyd y regata ar 26ain Gorffennaf 2014 yn Iwerddon ac mae’r canlyniadau ar gael yma.

I gael eich dewis i gystadlu dros Gymru yn y Regata Ryngwladol Gartref, mae’n rhaid i chi fodloni’r  Polisi Dethol yma a mynychu ein treialon. Bydd manylion y rhain ar gael yma ar gyfer regata 2015, a fydd yn cael ei chynnal yn yr Alban. 

Regata’r Gymanwlad

Mae Regata’r Gymanwlad yn cael ei chynnal bob 4 blynedd ar yr un pryd â Gemau’r Gymanwlad, ond heb ei chynnwys yn y Gemau eto. Cynhaliwyd regata 2014 ar Lyn Strathcylde ger Glasgow ar y 9fed a’r 10fed o Awst a daeth sgwad Cymru’n 4ydd yn y tabl, gan ennill 10 medal. Y canlyniadau ar gael yma.